Guarantee

Nasz sklep internetowy prezentuje wyłącznie oryginalne produkty, którym towarzyszy oficjalna gwarancja producenta. Serwis gwarancyjny jest bezpłatny. Więcej o warunkach świadczenia usług gwarancyjnych oraz adresach punktów serwisowych mogą Państwo dowiedzieć się korzystając z numerów telefonów wskazanych na naszej stronie internetowej.

Warunki usługi gwarancyjnej

Warunki gwarancji są zwykle zawarte w dokumentach eksploatacyjnych dołączonych do produktu. Określają one nie tylko specyfikę obsługi gwarancyjnej, wymagania technologiczne dotyczące jakości otrzymanego produktu, ale także normy, których kupujący musi przestrzegać podczas eksploatacji produktu.

WAŻNE! Serwis gwarancyjny może zostać odrzucony, jeśli kupujący naruszył warunki eksploatacji.

Gwarancja NIE OBEJMUJE produktu:

1. warunki eksploatacji, przechowywania, transportu których zostały naruszone,

2. na której występują uszkodzenia mechaniczne i inne, które powstały w wyniku nieostrożnego zachowania kupującego,

3. który był przedmiotem samowolnej naprawy,

4. jeśli był używany do wykonywania zadań, które nie odpowiadają jego celowi funkcjonalnemu.

Szczegóły procesu obsługi gwarancyjnej

Aby skorzystać z usługi gwarancyjnej, należy skontaktować się z nami i przedstawić dokument potwierdzający zakup produktu w naszym sklepie. Produkt zostaje zaakceptowany przez nasz dział gwarancyjny w celu zdiagnozowania i ustalenia przyczyn awarii. Jeśli kupujący nie zastosuje się do wymagań opisanych powyżej, gwarancja traci ważność. W przypadku wykrycia wady fabrycznej gwarantujemy naprawę lub wymianę wadliwego elementu.

Odwołania lub reklamacje dotyczące jakości można przesyłać na podany adres e-mail lub dzwoniąc pod numery telefonów wskazane na stronie.